Industriell Mjukvara - Malmborgs Teknik i Harmoni

Smarta lösningar för smart produktion

Helhetslösningar för industriell mjukvara

Systemering - Programmering - Manualer - Utbildning - Service


Erbjuder mjukvarutjänster rörande:

Omron-Adept - V+ - Robotar - ACE - HMI - Vision - Motion - Conveyor tracking - TCP/IP

PIC-processorer - snabba specialapplikationer skrivna i MikroBasic för säker struktur, funktion och underhåll

Manualer - Bruksanvisningar  - pdf-dokument med smarta länk-upplägg, på svenska eller engelska

.NET - rena .NET-applikationer skrivna i VB utan VB namespace. Option explicit och strict för bästa feltålighet.

Stäubli - med Adept-controller


HMI - Human-Machine-Interface

Kontakta:

Anders Malmborg

0250 22060

070 54 22060

mtih(at)telia.com

Skype: malmborgs